Partner program

SoftLINK Partner program

Preko različitih partnerskih ugovora i ugovora o održavanju pružamo Vam široku paletu usluga, shodno Vašim potrebama. Usluge koje nudimo našim partnerima orijentisane su ka informacionim tehnologijama, kroz pouzdan konsalting, kvalitetnu obuku, projektovanje, postavljanje i administriranje računarskih mreža, instalaciju i održavanje aplikativnog softvera, uvođenje interneta u vaše svakodnevno poslovanje itd. Kontaktirajte nas za dobijanje partnerskog statusa i partner ID-a.

partner-program