Library Software

Library

Library Software

Koja je namena ovog softvera?

Biblioteka softver višestruko unapređuje rad velikih i malih, školskih, fakultetskih ili gradskih biblioteka. Omogućava pregledno i jednostavno rukovanje informacijama, unosom literature, pretragom i bazama podataka.

Koje su karakteristike (opcije) ovog softvera?

 • Unos nove literature – Unos nove literature u biblioteku podrazumeva unos naziva literature, imena autora, izdavača, vrste literature, datuma izdavanja literature, broja strana, cene, opisa literature, eventualne napomene, unos pripadajućih serijskih brojeva za više primeraka jedne knjige.
 • Praćenje evidencije za različite vrste literature (knjiga, skripta, časopis, CD) – Za jednom unetu literaturu moguće je lako uneti više primeraka.
 • Iznajmljivanje literature korisnicima – Za svakog korisnika pri iznajmljivanju knjige, moguć je uvid u već izdate knjige sa datumom pozajmice i serijskim brojem. Unosi se takođe rok vraćanja i datum pozajmljivanja knjige.
 • Vraćanje literature u biblioteku.
 • Vođenje evidencije o ukupnom i trenutno raspoloživom broju primeraka određene knjige.
 • Produžavanje roka za vraćanje već izdate literature.
 • Pregled izdate literature – Pregled izdate literature u svakom trenutku daje prikaz svih knjiga koje su izdate, kao i podatak koji korisnici drže određene knjige. Na raspolaganju su i podaci o datumu pozajmice, kao i predviđeni rok vraćanja knjige.
 • Statistika korišćenja – Statistika korišćenja je značajan element biblioteke, koji daje podatke o frekevenciji korišćenja određene literature, kao i o broju pozajmica pojedinih članova. Dobijeni statistički podaci se koriste u daljem širenju i razvoju biblioteke, ali i u planiranju nabavke novih primeraka najčešće korišćenih knjiga.
 • Brza pretraga – Funkcionalnost koja omogućava lakše pronalaženje određene knjige ili autora u slučaju velikog broja unosa. Dovoljno je da se za selektovanu tematsku celinu (naziv, autor, izdavač i dr.) unese jedno ili nekoliko početnih slova, na osnovu kojih će se dobiti rezultat samo po tom kriterijumu.
 • Eksport u Microsoft Excel – Funkcionalnost koja omogućava eksportovanje podataka dobijenih brzom pretragom ili na bilo koji drugi način, u program Microsoft Excel radi kasnije obrade, analize, štampe i sl.

Neophodni tehnički zahtevi za sistem

Biblioteka softer je razvijan u .NET tehnologiji (C#,.NET components). Softver je funkcionalan u sledećim browserima: Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari.

Zašto kupiti?

 • Softver za biblioteke je već operativan i koristi se za upravljanje bibliotekom u nekoliko škola i visokoškolskih ustanova.
 • Sve navedene karakteristike i terminološka rešenja su samo jedna od verzija softvera, pa smo spremni da saslušamo vaše zahteve i prilagodimo biblioteku vašim potrebama.

Kako da kupite?

Kontaktirajte nas!

e-mail: office@link-soft.com

tel: +381 (11) 4011 200

tel: +381 (11) 4011 240

Kontaktirajte nas radi dogovora i više informacija.