Testing and Learning System – TLS

TLSTesting and Learning System – TLS

Koja je namena TLS sistema?

TLS je sistem za proveru znanja. U pitanju je desktop aplikacija koja se može koristiti kao samostalno softversko rešenje ili kao dopuna platformi za učenje na daljinu. TLS se primenjuje u edukativnim ustanovama za potrebe testiranja putem računara, izvođenja klasifikacionih i drugih ispita, kolokvijuma, kao i periodičnih provera znanja studenata.

U poslovnom okruženju, TLS se koristi za obuku i treninge zaposlenih ili za proveru njihovog znanja. Rezultati sprovedenih testiranja automatski se obrađuju i beleže se u jedinstvenu bazu znanja.

Koje su karakteristike TLS sistema?

 • Administracija
  • Login za rad sa testovima i ispitanicima.
  • Unos i izmena podataka o zaposlenima.
  • Dodela nivoa pristupa zaposlenima (npr. administratori, profesori, autori…).
  • Promena lozinke.
 • Testovi
  • Grupe testova – Unos, izmena i brisanje grupa testova.
  • Grupe pitanja – Unos, izmena i brisanje grupa pitanja.
  • Kreiranje testova.
  • Priprema testa – Trajanje, mešanje pitanja, mešanje odgovora, izbor koliko će se pitanja prikazivati ispitaniku i razna druga podešavanja.
  • Priprema pitanja:
   • Vrste  pitanja: radio button, check box, spajanje, prevlačenje, upisivanje, esej.
   • Priprema ponuđenih odgovora.
   • Dodela poena svakom od ponuđenih odgovora.
   • Svrstavanje pitanja u grupe.
   • Svrstavanje odgovora u grupe.
   • Proba pitanja.
  • Brisanje testa.
  • Spajanje dva testa u jedan.
  • Eksport/import testa.
  • Proba testa.
  • Prava pristupa testu – dodela prava zaposlenom da kreira i ažurira testove.
 • Ispitanici
  • Grupe ispitanika – Unos, izmena i brisanje grupa ispitanika.
  • Unos i izmena ispitanika.
  • Svrstavanje ispitanika u grupe.
  • Import ispitanika iz fajla.
 • Testiranje
  • Slobodni testovi – Namenjeni su za vežbu, mogu se uvek pokrenuti.
  • Zaštićeni testovi – Dodeljeni su ispitaniku, pokreću se nakon unosa korisničkog imena i lozinke.
  • Pokretanje testa.
  • Identifikovanje ispitanika.
  • Odgovaranje na pitanja.
  • Prelazak na sledeće ili prethodno pitanje.
  • Provera odgovora.
  • Komentar na pitanje.
  • Tabela sa trenutnim rezultatima.
  • Kraj testa.
  • Obračunavanje osvojenih poena.
 • Rezultati
  • Pregled rezultata – Tabelarni pregled rezultata testova po različitim kriterijumima (vremenski period, ispitanik, test…).
  • Pregled završenih testova – Detaljan pregled odgovora ispitanika na testu i poređenje sa tačnim odgovorima.
  • Distribucija uspešnosti ispitanika na odredjenom testu.
  • Rezultati testova po datumima.
  • Prolaznost po testovima.
  • Izveštaj po odgovorima.
  • Uspešnost po pitanjima.
 • Help – Detaljno korisničko uputstvo za TLS.
 • Dodela nivoa pristupa sistemu.
 • Svi tabelarni prikazi se mogu eksportovati u Excel.
 • Svi tabelarni prikazi imaju mogućnost brze pretrage učitanih podataka po raznim kriterijumima.
 • Postoji mogućnost naknadne integracije sa drugim informacionim sistemima.
 • Postoji mogućnost izrade dodatnih funkcionalnosti po zahtevu klijenta.

Neophodni tehnički uslovi za funkcionisanje TLS sistema

TLS softver je razvijan u .NET tehnologiji (C#,.NET components). Sistem je funkcionalan u sledećim browserima: Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari.

Zašto kupiti?

 • TLS omogućava samostalno kreiranje testova, pitanja i ponuđenih odgovora, kao i kompletno podešavanje uslova pod kojima će se obavljati testiranja. Takođe, možete prepustiti našem timu stručnjaka izradu testova po zahtevu ili odabrati postojeća rešenja iz naše baze gotovih testova.
 • Proces testiranja je potpuno automatizovan i minimalizovana je mogućnost greške. Jednom kreiran test može se koristiti neograničen broj puta. Mešanjem pitanja, mešanjem odgovora i podešavanjem broja pitanja koja će se prikazati ispitaniku, mogućnost prepisivanja svodi se na minimum.
 • Dostupni su različiti statistički podaci koji su od koristi za izveštaje.

Kako da kupite?

Kontaktirajte nas!

e-mail: office@link-soft.com

tel: +381 (11) 4011 200

tel: +381 (11) 4011 240

Kontaktirajte nas radi dogovora i više informacija.