University Information System – UIS

HSISUniversity Information System – UIS

Šta Vam donosi korišćenje UIS-a?

UIS je univerzitetski informacioni sistem, koji višestruko unapređuje funkcionisanje i poslovanje visokoškolskih ustanova: fakuleta, visokih škola, akademija i univerziteta u celini.

Koje su karakteristike i opcije UIS-a?

 • Šifarnik – Gradovi, opštine, državljanstvo i sl. Modul omogućava unos osnovnih podataka u sistem koji će kasnije biti korišćeni.
 • Upis i prijemni ispiti – Modul omogućava detaljno organizovanje prijemnog ispita, vođenje evidencije o predmetima koji se polažu i prijemnim rokovima.
  • Šifarnik:
   • predmeti,
   • zanimanja roditelja (neophodno za ŠV 20 obrazac),
   • srednje škole (neophodno za ŠV 20 obrazac),
   • prijemni rokovi.
  • Raspoređivanje kandidata po salama.
 • Predmeti – Pregled predmeta, predmeti po smeru i kursevi. Kurs je predmet po određenom planu i programu. Modul omogućava vođenje evidencije o predmetima i kursevima koji se organizuju u ustanovi.
 • Studije i studenti – U okviru ovog modula unose se i obrađuju sve informacije vezane za evidenciju studenata i njihov status tokom studija.
  • Šifarnik – Generacije, školske godine, smerovi, semestri, statuti, varijante studija, stepeni studija, tipovi studenata, vrste studenata.
  • Lični karton studenta:
   • lični podaci sa slikom studenta, raspoređivanje u grupe za predavanja i grupe za vežbe, overe semestara,
   • standardizovan unos broja telefona (za mogućnost importa u Outlook i slanja SMS poruka),
   • standardizovan unos više e-mail adresa.
  • ŠV 20 obrazac – Unos i izmena.
  • Matični list studenta.
  • Uverenje o položenim ispitima.
  • Izdavanje potvrda o statusu studenta.
  • Izdavanje specifičnih potvrda na zahtev studenta.
  • Završni radovi studenata.
  • Evidencija izdavanja diploma.
  • Izveštaji:
   • izostanci studenata,
   • spisak studenata po kursevima,
   • pregled studenata prema upisanoj školskoj godini i/ili semestru, upisanim studijskim programima, modulima, izbornim predmetima…
   • o odbranjenim završnim radovima (prema školskim godinama, upisanom studijskom programu, nastavnim predmetima, mentorima, dužini trajanja studija…),
   • izveštaji koji se podnose radi konkurisanja za smeštaj u studentske domove ili za dobijanje studentskih kredita/stipendija.
 • Nastava – Modul omogućava vođenje evidencije o svim elementima nastavnog procesa:
  • Nastavni planovi, arhiva nastavnih planova,
  • Grupe za predavanja,
  • Dnevnik:
   • unos održane nastave,
   • unos broja održanih časova, naziv i opis svakog časa,
   • pridruživanje materijala sa nastave (integracija sa studentskim servisom na sajtu, ukoliko postoji, gde studenti imaju mogućnost preuzimanja materijala),
  • Broj održanih časova predavača,
  • Završni rad (definisanje tema, dodeljivanje studentu),
  • Izveštaji:
   • posećenost studenata po kursu,
   • posećenost po kursevima
 • Ispiti – Modul obuhvata vođenje evidencije o ispitnim rokovima koji se organizuju i raspodeli ispita po rokovima, a zatim omogućava unos i pregled ocena, prijavu ispita i štampanje zapisnika.
  • Ispitni rokovi:
   • definisanje ispitnih rokova,
   • prijava ispita, pregled prijava,
   • raspoređivanje po salama,
   • pregled rasporeda sedenja studenata prijavljenih za ispite.
  • Delovi ispita (kolokvijumi, seminarski radovi…).
  • Ocenjivanje (predlog zaključne ocene od strane sistema na osnovu polaganja ispita po delovima ili unos zaključne ocene od strane profesora).
  • Raspoređivanje studenata po salama.
  • Štampanje:
   • ispitne prijave,
   • ispitni rokovi,
   • tipska dokumenta,
   • zapisnik o polaganju ispita.
  • Izveštaji:
   • ocene studenata,
   • neupisane ocene,
   • nepoloženi ispiti,
   • prolaznost na ispitima po generacijama,
   • prolaznost na ispitima po varijantama studija,
   • prolaznost po ispitnim rokovima,
   • prolaznost po nastavnim predmetima.
 • Komercijala – Modul omogućava vođenje evidencije o svim izvršenim i planiranim transakcijama i unos parametara u sistem, neophodnih za evidenciju transakcija:
  • Cenovnik,
  • Devizni kurs,
  • Fakturisanje,
  • Plaćanje i popusti,
  • Evidencija uplata,
  • Kreiranje potvrda o uplati,
  • Praćenje dnevnog pazara sa mogućnošću eksporta u Excel fajl.
 • Finansije – Modul omogućava pregled finansijskih izveštaja vezanih za poslovanje ustanove:
  • Cash Flow,
  • Dospele obaveze klijenata,
  • Dugovanja klijenata za period – izveštaj o izmirenim finansijskim obavezama.
 • Kadrovi – Modul omogućava evidentiranje svih neophodnih podataka o zaposlenima u ustanovi.
  • Šifarnik (nadležnosti, veštine, radna mesta, organizaciona šema …),
  • Zaposleni (prava pristupa, lični karton zaposlenog, evidencija dolazaka na posao, radna vremena).
 • Biblioteka:
  • Bibliotečka građa, po žanrovima, UDK grupe,
  • Izdavanje knjiga, zaduživanje članova, rokovi za vraćanje.
 • Dodela nivoa pristupa sistemu, horizontalno i vertikalno – Mogućnost dodeljivanja različitih nivoa pristupa za korisnike koji se loguju u UIS; mogućnost dodeljivanja pristupa stavkama u meniju eksplicitno za svakog korisnika. Kombinacijom ove dve funkcionalnosti za nivoe pristupa sistemu, ostvaruje se kompletna kontrola u administriranju sadržaja i uvidu u podatke.
 • Svi tabelerni prikazi se mogu eksportovati u Excel.
 • Svi tabelarni prikazi imaju mogućnost brze pretrage učitanih podataka po raznim kriterijumima.
 • Postoji mogućnost naknadne integracije sa drugim informacionim sistemima.
 • Postoji mogućnost izrade dodatnih funkionalnosti po zahtevu klijenta.

Koje tehničke uslove je potrebno da ispunjavate?

Univerzitetski informacioni sistem je razvijan u .NET tehnologiji (C#,.NET components). Dovoljno je da posedujete prosečan računar i da posedujete osnovno poznavanje rada na računaru. UIS funkcioniše na operativnim sistemima: Windows XP SP 3, Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2003.

Zašto kupiti?

 • UIS omogućava integrisanje svih značajnijih aktivnosti vezanih za studente, nastavu i ostale poslovne procese u edukativnim ustanovama.
 • Jedna od ključnih prednosti UIS-a, pored integracije svih podataka u jednu bazu, je značajno skraćenje trajanja radnih procesa u studentskim službama. Korišćenjem UIS-a, studentske službe imaju dostupnost svim potrebnim informacijama na jednom mestu, na bilo koji zahtev primaju odmah povratnu informaciju. Kreiranje izveštaja je olakšano i trenutno, izmena podataka o studentima postaje nekomplikovan proces. Nema zamornih pretraga po pisanoj dokumentaciji itd.
 • Sistem je, uz podršku studentskog servisa na Internetu, projektovan i realizovan tako da omogući visok komfor studentima tokom studija na polju razmene informacija i znanja sa ostalim kolegama i nastavnim osobljem, kao i na polju raznih aktivnosti kao što su: prijavljivanje ispita, upravljanje obavezama u toku semestra (seminarski radovi i kolokvijumi), objavljivanje rezultata ispita, upravljanje finansijama studenata, upravljanje ispitnim rokovima, kao i (ne)urađenih zadataka i slično. Na ovaj način štedi se dragoceno vreme svih učesnika procesa, studenata i zaposlenih u obrazovnoj ustanovi. Implementacijom UIS-a, studenti više ne gube vreme čekajući po redovima pred studentskom službom, u kupovini različitih formulara i njihovom popunjavanju. Zaposleni u edukativnim ustanovama imaju sve potrebne podatke i informacije u okviru jednog informacionog sistema. Unos i pretraga je trenutna, eliminiše se zamoran proces popunjavanja raznih vrsta formulara, prijava, potvrda i sl.
 • Nastavnici su u mogućnosti da elektronski unose nastavni plan, dnevnik nastave, pripremaju, dodeljuju i ocenjuju seminarske radove, kolokvijume i ispite.

 • UIS omogućava analizu i poređenje svih elemenata koji su uneti u sistem, kao i njihovo praćenje u realnom vremenu.

Kako da kupite?

Kontaktirajte nas!

e-mail: office@link-soft.com

tel: +381 (11) 4011 200

tel: +381 (11) 4011 240

Kontaktirajte nas radi dogovora i više informacija.